Vitajte v sekcii: Zber a zhodnocovanie plastov

Vitajte na web stránke FIAM s.r.o. v sekcii: Zber a zhodnocovanie odpadov z plastov.

DIVIZIA ZHODNOCOVANIA ODPADOV Z PLASTOV

Odpad urceny na spracovanie.FIAM s.r.o. DZOP, zabezbepečuje svojim zmluvným partnerom zber a zhodnotenie odpadu a splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona o odpadoch a v znení neskoršíich predpisov. Zhodonocovanie odpadu z plastov spoločnosť vykonáva už od roku 1996 skrze know-how firmy Plastik, ktorá  vykonáva zhodnocovanie plastov už od roku 1988.

Supervelke mlyny.Orientujeme sa hlavne na zhodnocovanie odpadov z plastov LDPE, HDPE, PP, PS, hPS, ABS, mPVC,  hPVC, Pa6, PET a iné. - činnosťou R3* - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá. V tomto prípade sa bude jednať o recykláciu, a to vrátením odpadu do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje v súlade § 18 ods.2 pism. c.)Pouzivajte regranulaty ! vyhlášky MŽP SR č. 283/2001. Viac informácií si možete vyžiadať tu.

FIAM s.r.o. DZOP, ponúka zhodnotené plastové materiály na opätovné použitie vo výrobnom procese pre domáce aj zahraničné firmy.

Technické a legislatívne poradenstvo ohľade implementácie recyklovaných materiálov je pre zmluvných partnerov zdarma.

© 1995-2003 FIAM s.r.o. All Rights Reserved.

Home

Site map

Contact us