Novinky - Zhodnocovanie odpadov z plastov

13. mája 2003 bol zahájený certifikačný proces Čínskou exportno-importnou organizáciou - autorizovaná organizácia, pre získanie certifikátu kvality na regranuláty a iné plastové materiály a polotovary, ktoré spoločnosť FIAM s.r.o. vyrába ako aj certifikátu spoľahlivého partnera pre čínsky priemysel.

Od 01. júla 2003 sme zvýšili kapacitu pre spracovanie odpadov z PE fólií o 150 ton mesačne spustenim do prevádzky novovyvinutej práčky a zakúpením regranulovacej linky Reifenhäuser, pričom naša celková ročná kapacita je odteraz pre tento druh odpadu 2520 ton.

08. júla 2003, bola úspešne spustená do prevádzky linka na recykláciu odpadov z mPVC (izolacie káblov, hadice, mPVC fólie a iné), z kapacitou spracovania odpadu 280 ton ročne. Finalnym produktom je čistý a kvalitný mPVC regranulát.

08. júla 2003, bola úspešne spustená do prevádzky linka na recykláciu odpadov z mPVC (izolacie káblov, hadice, mPVC fólie a iné), z kapacitou spracovania odpadu 280 ton ročne. Finalnym produktom je čistý a kvalitný mPVC regranulát.

© 1995-2003 FIAM s.r.o. All Rights Reserved.

Home

Site map

Contact us