O nás

FIAM s.r.o. vznikla v roku 1995 ako výrobno-obchodná spoločnosť so zameraním na medzinárodný obchod medzi Slovenskom, Českou republikou a Poľskom. Od svojho vzniku prešla spoločnosť niekoľkými organizačnými zmenami. Dnes pôsobí na trhu v segmente papierenského hygienického tovaru a v segmente domácej chémie pod značkami Ali a Fatima.

Od roku 1996 po prevzatí know-how od firmy Plastik spoločnosť začala intenzívne rozvíjať svoju činnosť v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov z plastov. Dnes má FIAM s.r.o. vytvorenú samostatnú diviziu zhodnocovania odpadov z plastov - DZPO

Od roku 2000 firma pôsobí v krajinách V4 cez svoje sesterské pobočky. Pôsobenie v týchto krajinách je zamerané najmä na distribúciu výrobkov do obchodných reťazcov a sieti formou zastupovania zahraničných spoločností na teritóriu prislušnej krajiny. - DYS

Súčasťou výrobného programu spoločnosti sa stal od roku 2002 aj široký sortiment obalových materiálov LLDPE, LDPE a HDPE vyrábaných na Slovensku alebo v niektorej zo sesterských firiem.

Sesterské spoločnosti:

FIAM s.r.o., Strojnícka 13, 080 06, Slovakia

FIAM s.r.o., Ztracená 268/34, 772 Olomouc, Czech republic

FIAM sp.z o.o., Krakow, Poland

FIAM kereskedelmi Kft., Kecskemet, Hungary.

© 1995-2003 FIAM s.r.o. All Rights Reserved.

Home

Site map

Contact us